მისია

ზერობულის მისიაა ინოვაციურობით, ანონიმურობისა და ინდივიდუალური სერვისის საშუალებით კერძო და საჯარო სკოლებს დაეხმაროს ბულინგის რეალურ დროში პრევენციასა და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნაში.

ჩვენ ვემსახურებით მომავალ თაობაში ისეთი უნარების განვითარებას, როგორებიცაა საკუთარი თუ სხვისი უფლებების დაცვა და მყისიერი კანონიერი რეაგირება უსამართლო მოპყრობაზე.